26 March 2010

Dobro a zło/Good and bad

Życie byłoby dość łatwe, gdyby nasze wybory były tylko między dobrem a złem.

Life would be quite easy if we could choose only between good and bad things.

13 March 2010

Drogowskazy/Signposts

Ludzie wokół są jak drogowskazy. Tylko problem w tym, że nie zawsze prawdziwe.People around are like signposts. The only problem is they are not always true.